среда
11 июля 2012г.

Английская версия


Соціально-пснхологічна експертиза методичних матеріалів, пропагованих церквою Сандея Аделаджи
31.01.2008

Питання до експертизи:

Чи присутні в представлених матеріалах елементи, вказуючі, що лідерами церкви використовуються спеціальні психотехніки для упровадження в свідомість (підсвідомість) шкідливих, небезпечних, або сумнівних з погляду моралі і етики установок, ідей і образів?
Чи відповідають матеріали загальновизнаним нормам етики і моралі сучасного Українського суспільства?

Аналізований матеріал:

Книги Сандея Аделаджи, випущені видавництвом "Фарес": Как вы слушаете?; Твой враг "быть ередним"; Не отклонись от своих обязанностей; Приготовьтесь к жатве грядущая слава Сиона; Нет места для бесплодия в этом царстве; Бог желает сделать тебя выдающейся личностью; Финансовая победа; Мудрость - ключ к вашему владычеству на земле.
Аудіокасети: "Кто пошел вместе с Одонией"; Бизнес-семинар "Требование для непоколебимого успеха" первая и вторая часть.
Відеокасети: церковь "Слово веры".

В даному розділі експертного дослідження сформульовані самі загальні методологічні орієнтири і критерії.
Дана експертиза є соціально-психологічною, оскільки її предметом є соціально-психологічні аспекти і соціально психологічне значення діяльності лідерів церкви "Посольство Боже", відображене в презентаційних матеріалах.
В основі експертизи - основні уявлення соціальної психології про структуру особи, про мотивацію і психологічний вплив на індивіда. Окрім цього узято три головні принципи сучасної соціальної психології, доведені на значному дослідницькому і експериментальному матеріалі за останні десятиріччя. Це:
- принцип нерівномірності психічного розвитку;
- принцип впливу ситуації на людину;
- принцип суб'єктивної інтерпретації і конструювання соціальної реальності;
- уявлення про психіку індивідів і груп як про психо-динамічі системи. Важливим так само є висновок про цілісність психіки індивіда і цілісності психіки соціуму.

Принцип впливу ситуації дозволяє зрозуміти, що індивіди часто в більшій мірі
підстроюють свою поведінку під сприймані якості соціальних ситуацій, ніж реалізують якісь індивідуальні якості і особову активність.
Активність, що індивідуалізувалася, виявляється в значній мірі "відомою" по відношенню до соціальних чинників. Таке співвідношення не є жорстко, однозначно детермінованим, але відображає фундаментальну тенденцію, характерну для поведінки більшості людей в більшості ситуацій, що реально складаються.
Особа представлена на психофізіологічному, соціо-культурному та ціннісно-смисловому рівнях. Кожному рівню відповідає свій клас людських потреб. Соціально-психологічна взаємодія містить велику питому вагу психологічного впливу. Проте, психологічний вплив буває конструктивним і деструктивним. Ідеї, направлені на зміну природного когнітивно-емоційного балансу, примушують людей підвищувати планку рівня домагань, порушують енергетичний обмін, що приводить до руйнування природного устрою життя і емоційних зв'язків, а значить, є деструктивними.

Виходячи з сказаного вище, деструктивними для психіки людей є наступні ідеї:
1. Індукція страхів.
2. Порушення логіки, просування ідей з алогічними висновками.
3. Зсув смислового навантаження між рівнями особи. Надактивна мотивація.
4. Створення смислового дисонансу між етно-культурними цінностями і пропагованими ідеями.
5. Зміна смислового навантаження слів, перекодування мови.
6. Зіставлення один одному окремих груп людей. Створення образу ворога, розрив зв'язків.

Представлені для експертизи тексти, піддавалися аналізу з описаних вище наукових позицій. Нами було помічене наступне: "Финансовая победа" с.21, 39.
Окремі місця в текстах проаналізованих матеріалів, містять опис страшних наслідків для індивіда у зв'язку з порушенням закону "десятини". Образ Диявола в представлених текстах знаходить реальні контури і є страхітливою фігурою. (с.23 "Мудрость"),
Зіставлення Церкви і Миру. З одного боку церква, а з іншою - "бесы, мироправители и начальства". 3 одного боку прихожани, а з другого боку - весь світ, що "помиляється". Монополія на істину істотно звужує свідомість і порушує критичність мислення.
Зіставлення є атрибутом будь-якої відомої історії тоталітарної ідеології, у тому числі і кримінальної. Це дозволяє розглядати інших як об'єкти і проводити з ними неетичні дії, не враховувати їх волю. Це розвиває зарозуміле відношення до інших людей, це формує відчуття

Заклик до нескінченних повторень і прослуховувань - це акт, який приводить до адиктивної (залежної) поведінки. Тут явище виявляється з точністю до навпаки. В клінічних випадках людина прагне відключитися від травмуючої її реальності в результаті, наприклад, пережитої катастрофи і проводить ритмічні монотонні рухи або нескінченно прослуховує одні і ті ж тексти. Тут пропонується включитися в таку монотонну активність, що приводить до стану відчуженості від реальних життєвих задач.
Аналізовані книги "Твой враг "быть средним", "Нет места для бесплодия в этом царстве", "Бог желает сделать тебя выдающейся личностью", и "Финансовая победа", а також аудіокасети Бізнес-семінар "Требование для непоколебимого успеха", направлені на задоволення потреб социо-культурного рівня особи. Тут йдеться про соціальний успіх, багатство, особову самореалізацію. Ця частина аналізованих матеріалів співзвучна з роботами Джона Каленча, Наполеона Хіла, Дейла Карнегі і інших ідеологів мережного маркетингу. В країні зараз проводиться сотні бізнес тренінгів різної якості.
З погляду соціальної психології, активність індивіда є результатом наявності у нього актуальній потребі. Як правило, в реальному житті ми маємо справу з рівнодіючою декількох актуальних потреб. Релігійна потреба є частиною духовних потреб і відповідає ціннісно-смисловому рівню особи. З погляду соціальної психології, релігії існують для задоволення духовних потреб людей. Але наповнення ціннісно-смислової сфери людини матеріалом, який не відповідає рішенню цього класу потреб, веде до деградації і по своїй суті є деструктивною дією.

Висновок:

Представлені для аналізу презентаційні матеріали церкви "Посольство Божье" є компіляцією з основних ідей американської психології бізнесу, цитат з біблійних і інших християнських текстів і прийомів маніпулятивної психології.
Рівень представлених матеріалів відповідає рівню середньостатистичній рекламній продукції. Проте, реклама сприймається індивідом з усвідомленням того, що це реклама, а значить не так сильно проникає в підсвідомість. Оскільки ця "гримуча суміш" подається під виглядом релігії, що входить в дисонанс з національними етно-культурними цінностями, то це може зробити деструктивний вплив на масову свідомість народу України.
В представлених матеріалах присутні елементи, вказуючі, що лідерами церкви використовуються спеціальні психотехніки для упровадження в свідомість (підсвідомість) шкідливих, небезпечних, або сумнівних з погляду моралі і етики установок, ідей і образів, що не відповідають загально визнаним нормам етики і моралі сучасного Українського суспільства.
 
Разработка LasPavel